Sponsor worden?

Inkomsten uit reclame en sponsoring zijn al jarenlang een onontbeerlijk onderdeel van de financiële huishouding van vele verenigingen. Zo ook voor onze voetbalvereniging RKVV Vijlen. Om sponsoring binnen onze vereniging gestructureerd te laten verlopen, is er een sponsorcommissie in het leven geroepen.

De sponsorcommissie draagt bij aan een financieel gezonde voetbalvereniging met een goed verzorgde uitstraling, waarbij met de betreffende sponsoren getracht wordt op een informele wijze een langdurige relatie aan te gaan. Naast het scheppen van financiële middelen te behoeve van activiteiten voor alle leden vinden wij het belangrijk dat we de bedrijfsnaam van de aangesloten sponsoren op een correcte wijze uitdragen.

De standaardmogelijkheden voor sponsoring zijn:

  • Reclamebord
  • Promotion bord
  • Wedstrijdbal
  • Club van 50
  • Website

Er zijn binnen de sponsoring van onze vereniging echter meer mogelijkheden, denk hierbij aan combinaties van bovenstaande of een sponsorpakket dat met samenspraak op maat wordt samengesteld.

De Sponsoring komt nog meer tot bloei als leden zelf een kandidaat sponsor vinden. Op hun aanwijzingen en tips willen wij graag inspelen om deze nieuwe contacten te bezoeken, te informeren en hun een passend concept voor te leggen. Dus mocht u in relatie staan met een ondernemer die geassocieerd wil worden met RKVV Vijlen, neem dan contact op met de sponsorcommissie en wij zorgen voor een spoedige en correcte afhandeling.

Wilt u als sponsor bij RKVV Vijlen betrokken zijn? Neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsoren@rkvvvijlen.nl of neem persoonlijk contact op met:

Paul Brauers, tel: 06-24253338