VACATURES RKVV VIJLEN

Voetbalvereniging RKVV Vijlen blijft aan de weg timmeren en is daarbij, net zoals de vele andere verenigingen, afhankelijk van vrijwilligers. Altijd zijn er wel zaken die blijven liggen omdat men net niet genoeg mankracht heeft en daarnaast zijn er vrijwilligers die o.a., doordat het werk veel tijd eist of bijvoorbeeld door een hogere leeftijd het iets rustiger moeten aan doen, een aantal taken moeten neerleggen. Hierdoor ontstaan er vacatures die op den duur weer ingevuld moeten worden.

Heb je interesse om als bestuurslid mee te bouwen aan RKVV VIJLEN? Of wil je misschien zelfs aan de leiding komen van de mooiste en hoogst gelegen voetbalvereniging van Nederland? Of wil je wil misschien een rol van betekenis bij de diverse jeugdteams of wellicht actief zijn als assistent- scheidsrechter bij het 1e elftal.

RKVV VIJLEN is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende vacatures:

Altijd: Jeugdleiders/ jeugdtrainers

 • Voor de voetballende kinderen zijn we altijd op zoek naar ouders of jeugdtrainers met een echt voetbalhart die bijvoorbeeld op de doordeweekse trainingen op een leuke en leerzame wijze de kinderen willen trainen.
 • Ook op wedstrijddagen zijn er bij de verschillende leeftijdscategorieën (hulp) ouders of begeleiders nodig die de teams willen begeleiden en/ of coachen bij wedstrijden.

Interesse? Neem dan contact op met Patrick van Wezel, 06-40754294!

 

 

Per komend seizoen 2021/ 2022: Assistent- scheidsrechter (grensrechter) 1e elftal

Per komend seizoen 2021/2022 zoeken we voor het 1e elftal een vaste assistent scheidsrechter. Vijlen 1 speelt in de 5e klasse en speelt haar wedstrijden op de zondagen. Aanvangstijd is om 14.30 uur.

We zoeken een grensrechter die:

 • goed kan vertegenwoordigen
 • De scheidsrechter op een juiste wijze assisteert bij uit- en thuiswedstrijden van het 1e elftal
 • Uiteraard affiniteit heeft met voetbal en sport in het algemeen
 • Graag betrokken wil zijn bij het 1e elftal
 • Na afloop van de wedstrijden ook gezelligheid hoog in het “vaandel” heeft staan

Interesse?  neem dan contact op Paul Brauers, 06-24253338!

 

Per 01.08.2021: Voorzitter 

RKVV VIJLEN is per 1 augustus 2021 op zoek naar een voorzitter, daar de huidige voorzitter naar jarenlange trouwe dienst er helaas mee stopt. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Profiel:

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen
 • Is doortastend
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Een voetbalhart is een pré
 • Kent bij voorkeur de vereniging van haver tot gort
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Is een aanspreekpunt
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Tijdsbesteding:

 • 8 tot 12 uur per week

Interesse?  neem dan contact op Paul Brauers, 06-24253338!

 

 

Per 01.08.2021: Secretaris Algemene zaken 

RKVV VIJLEN is per 1 augustus 2021 op zoek naar een secretaris algemene zaken, daar de huidige secretaris naar jarenlange trouwe dienst er helaas mee stopt. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Taken:

 • Het deelnemen en notuleren van bestuursvergaderingen
 • Het uitvoeren van de verenigingsadministratie (m.u.v. de ledenadministratie en financiële administratie)
 • Het plannen en organiseren van vergaderingen
 • Het fungeren als mailadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de mailingen naar de personen en/of de organen voor wie deze mail bestemd is. Er tevens op toezien dat deze mails worden behandeld i.s.m. het wedstrijdsecretariaat
 • Het behandelen van ingekomen stukken
 • Verzorgen van alle inkomende en uitgaande post
 • Het voeren van de dagelijkse correspondentie van de vereniging
 • Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen
 • Draagt zorg voor de presentielijst bij de algemene ledenvergaderingen
 • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de openstaande actielijst voor de bestuursleden
 • Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur
 • Het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Het kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen
 • Het onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties)
 • Het zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws

Profiel:

 • Je hebt bestuurlijke ervaring
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je wilt graag bouwen, bent ondernemend, neemt veel initiatief en neemt mensen goed mee in veranderingen
 • Je hebt een goed organisatievermogen
 • Je kunt goed luisteren

Tijdsbesteding:

 • 8 tot 12 uur per week

Interesse?  neem dan contact op Paul Brauers, 06-24253338!