Waarom een gedragscode?

In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld in een voetbalclub.
Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken/regels kan wijzen, de sociale controle. De RKVV Vijlen heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

Spelen bij RKVV Vijlen betekent dat je instemt met en je houdt aan de
afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en).

Omgangsvormen

Deze afspraken zijn gebaseerd op het feit, dat we respect hebben voor alle mensen. Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt met respect omgegaan met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, medespeler, trainer, leider en publiek.

Op tijd

Elk seniorenteam maakt met trainer en of leider aan het begin van het seizoen afspraken hierover. Het is de bedoeling dat deze afspraken nageleefd worden. Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer/leider.

Verhindering

Bij verhindering voor de training en/of wedstrijd moet dit het liefst 24 uur van tevoren doorgegeven worden aan de verantwoordelijke trainer/leider.

Verantwoordelijkheid

Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en zijn handelen, alsmede dat van zijn teamgenoten. Dat houdt in, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft.

 • Als je niet op een laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, informeer je zelf bij de trainer/leider hoe laat je de volgende wedstrijd moet spelen, hetgeen ook ruim van tevoren op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.
 • Trainer/leiders bellen spelers NIET op. Bij twijfel en/of vragen dien je zelf contact te zoeken.
Netheid en hygiëne
 • Het is verstandig om slippers tijdens en na het douchen te dragen.
 • Voordat je de kleedkamer binnenloopt na een training of wedstrijd, eerst even je voetbalschoenen afborstelen aan/met de daarvoor bestemde borstels.
 • Je mag niet in de kantine komen met voetbalschoenen aan.
 • Meegebrachte blikjes, pakjes etc. worden vanzelfsprekend in de afvalemmer gedeponeerd.
 • De leider/trainer wijst iedere week spelers aan die “dienst” hebben of maakt een corveerooster.
 • De aangewezen spelers maken de kleedkamer schoon en leggen eventueel gevonden voorwerpen in de bestuurskamer.
 • Na de training/wedstrijd zorgt de groep er gezamenlijk voor, dat alle spullen worden opgeruimd. (Ballen, shirts, verplaatsbare doelen etc.).
Kleding
 • De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.
 • Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijden en eventueel ook zoveel mogelijk tijdens trainingen.
 • Tijdens wedstrijden worden slidingbroeken gedragen in de kleur van de broek.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen horloges en andere sieraden.
Taken begeleider en elftalleider
 • Vlaggen van de wedstrijd.
 • Invullen van wedstrijdformulier.
 • Opvangen van tegenpartij en scheidsrechter.
 • Bij het invullen van het wedstrijdformulier leider van de tegenpartij een kop koffie aanbieden.
Sancties en boetes

Boetes voortkomend uit gele of rode kaarten wegens wangedrag of aanmerkingen op de leiding zijn voor rekening van de speler of team. Nadere beoordeling door elftalleider.

Tot slot
 • De trainer/leider beslist wie er speelt
 • De trainer/leider is verantwoordelijk voor de gehele groep.

In het belang van de club en van jezelf zijn de volgende zaken echt niet toegestaan:

 • Het zitten aan andermans spullen en/of kleding, smerig maken en/of vernielen van andermans spullen.
 • In de kleedkamer stuiteren we niet met de bal en gooien we geen ballen tegen de muur; het vervuilt de muren (afdrukken) en veroorzaakt onnodig geluidsoverlast voor anderen.
 • Rondom en op de velden is het niet toegestaan om met motoren, bromfietsen en fietsen te rijden.
 • Het is niet toegestaan te roken in de kleedkamer.