Lid worden van de mooiste club van het heuvelland

Aanmelden

RKVV Vijlen begroet U graag als nieuw lid van onze vereniging. Om de aanmelding goed te laten verlopen klikt U hiernaast op aanmeldformulier. Vul dit in en mail deze naar onze wedstrijdsecretaris via rkvv-wedstrijdsecretaris@ziggo.nl of U kunt het inleveren op het volgende adres:

Philip Kicken, St. Martinusstraat 21, 6294 AA Vijlen

We wensen je veel voetbalplezier, sportiviteit en succes toe!

 

 

Contributie

Voor het seizoen 2023-2024 heeft de algemene ledenvergadering het voorstel van het bestuur om de contributiebedragen als volgt te handhaven goedgekeurd:

 

Senioren (19 jaar en ouder) € 125,00
Senioren (t/m 18 jaar) € 110,00
Recreanten (alleen trainen) €  62,50
Jeugdspelers JO7 t/m JO13 €  90,00
Jeugdspelers JO14 t/m JO19 € 110,00
Korting 2de en volgend jeugdlid     50%
Passieve leden €  35,00

 

De contributie wordt door middel van een automatische incasso geïnd in 2 termijnen. De leden die niet betalen via automatische incasso dienen de contributie in 1x te betalen na het krijgen van een nota. Leden die op het einde van het seizoen hun contributie nog niet hebben betaald krijgen een betalingsherinnering toegestuurd. Mocht bij aanvang van het nieuwe seizoen de contributie van het voorgaande seizoen nog niet betaald zijn krijgt men automatisch een speelverbod opgelegd totdat de contributie voldaan is.

Kan de contributie van uw kind niet betaald worden door te weinig financiële middelen!! U kunt dan hulp krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor kunnen inwoners van de gemeente Vaals zich wenden tot Hannie Pleijers, de buurtsportcoach van de gemeente Vaals. Kijk voor meer informatie op https://www.vaals.nl/inwoners/vaals-beweegt/buurtsportcoach.

Alle leden hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van onze elftallen.

 

Gegevens wijzigen

Mocht er in jouw persoonlijke gegevens iets wijzigen (zoals bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, email adres enz) dan worden wij hierover graag geïnformeerd.

Wij verzoeken je vriendelijk om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan onze wedstrijd secretaris, Philip Kicken, via rkvv-wedstrijdsecretaris@ziggo.nl of via telefoon 06-50630197.

 

Lidmaatschap beëindigen

Mocht er, om welke reden dan ook, besloten worden het lidmaatschap te beëindigen dan kan dat alleen via onze wedstrijd secretaris, Philip Kicken, via rkvv-wedstrijdsecretaris@ziggo.nl of via telefoon 06-50630197.

U dient rekening te houden met het volgende:

Het voetbalseizoen duurt van 1 juli t/m 30 juni. mocht u zich afmelden na 1 juli betaald U 50% van het contributiebedrag. Meldt u zich af na 1 januari dan betaald u gewoon het volledige contributiebedrag.

Alleen na deze formele afmelding, rechtstreeks bij de wedstrijd secretaris, zul je uitgeschreven worden uit de KNVB database en kunnen de contributieheffingen van RKVV Vijlen stoppen.